Den raskt voksende markedsplassen Temu skaper hodebry for europeiske forbrukere. Nå klages den inn for brudd på EUs forordning om digitale tjenester (Digital Services Act.


Forbrukerorganisasjoner i EU sendte i går inn en klage på den kinesiske butikkplattformen Temu. Forbrukerdirektøren reagerer på det som fremstår som klare brudd på lovgivningen i klagen for forbrukerorganisasjonene.


– Temu gir sine brukere svært dårlig forbrukerbeskyttelse, og benytter seg i tillegg av manipulative virkemidler som er ulovlig ifølge europeisk lov. Temu bruker manipulerende design for å få forbrukere til å bruke mer penger enn de hadde planlagt, samt komplisere prosessen med å avslutte kontoen dersom man ønsker det, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.


Forordningen om digitale tjenester skal beskytte forbrukere på nettet, enten det er i sosiale medier eller på markedsplasser. Jo større markedsaktøren er, desto større ansvar får den. Regelverket legger også i stor grad opp til grensekryssende håndheving for å sikre at forbrukernes interesser blir ivaretatt.


Lite gjennomsiktighet

Forbrukerorganisasjonene er alle er en del av paraplyorganisasjonen BEUC, hvor Forbrukerrådet også er medlem. I klagen opplyser de om at Temu ikke gir nødvendig og viktig informasjon om selgerne av de mange ulike produktene som tilbys. Dermed blir plattformen ute av stand til å kunne opplyse om hvorvidt produktene som selges møter EUs sikkerhetsstandarder.


– Disse standardene er til for å sikre at produkter som finner veien inn i Europa ikke er farlige eller helseskadelige. Forbrukere som får utrygge produkter inn i hjemmene sine utsettes for risiko, og slik ønsker vi ikke å ha det, sier Blyverket.


I tillegg til manglende sikkerhetsinformasjon, anklages Temu for å være for lite gjennomsiktige om hvordan ulike produkter anbefales, og hvilke kriterier plattformen bruker for å anbefale produkter til forbrukere.


75 millioner månedlige brukere i Europa

Temu har vokst seg svært store på relativt kort tid, og når ut til en massiv mengde forbrukere.


– Det er en kjensgjerning at Temu har tatt Europa med storm. Derfor er det viktig at vi som forbrukerorganisasjoner setter søkelys på det vi ser på som ulovlig praksis fra plattformen. De bryter EUs forordning om digitale tjenester, som skal sikre at europeiske forbrukere er trygge når de handler på nett, sier Blyverket.


Forordningen er ikke innført i norsk rett ennå, og Blyverket understreker at norske myndigheter må sikre at den innføres så raskt som mulig.


– Vi forventer at norske forbrukere skal ha like god beskyttelse som resten av befolkningen i Europa. Det er på høy tid at forordningen blir innført i norsk rett, sier Blyverket.PUBLISERT 17.05.24


Vil temme kinesisk nettbutikk

UT MOT KINESISK BUTIKKPLATTFORM:  – Temu gir sine brukere svært dårlig forbrukerbeskyttelse, og benytter seg i tillegg av manipulative virkemidler som er ulovlig ifølge europeisk lov, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

FOTO: FORBRUKERRÅDET